Ons bedieninge
Daar is verskeie bedieninge waar jy ’n verskil kan maak.
Raak vandag betrokke.
Algemene navrae
rakende ons
bedieninge.
  CARITAS

  Waaroor gaan dié bediening?
  God roep sy kinders om die koninkryk van God te laat kom. Caritas is die sambreel taakspan vir ‘n groot verskeidenheid uitreikbedieninge van Lynnwood Gemeente.

  Wat kan ek bydrae tot die bediening?
  Lynnwood Gemeente het talle uitreikprojekte : Tabita Naaldwerkklasse, CMR, Bethesda Shelter, Wespoort, Ya Bana Village, Jakaranda kinderhuis, Wozanibone kleuterskool, Harmoniepark huis vir bejaardes, Ratanang lewensvaardighede, Allimentasie-hulp, Lynnwood outreach en verskeie ad hoc projekte. Ander uitreike deur Nuwe Generasie en Gemeentevroue word ook hier verteenwoordig.

  Vir meer inligting kontak gerus vir
  Bertus van Tonder
  074 582 8820
  bertus@bvtplan.co.za

  Dr Fanie Cronjé
  083 415 1452
  sicronje@mweb.co.za

  EIENDOMME

  Waaroor gaan dié bediening?
  Ons sorg dat die terrein en geboue in so goed as moontlike toestand bly.

  Vir meer inligting kontak gerus vir
  Byron Ninham
  083 4176262
  EKOLOGIE

  Waaroor gaan dié bediening?
  Die ekologie bediening is betrokke by ‘n verskeidenheid projekte wat die gemeente aanmoedig om ons ekologiese verantwoordelikheid na te kom.

  Wat doen die bediening?
  Ons skep geleenthede vir die gemeente om ingelig te word en prakties betrokke te raak by projekte soos herwinning, bome plant
  en inligtingsaande.

  Vir meer inligting kontak gerus vir

  Willem Ferguson
  willemferguson@zoology.up.ac.za

  Peet Crous
  079 893 5572
  peetcrous@gmail.com

  EREDIENS

  Waaroor gaan dié bediening?
  Die erediensbediening is verantwoordelik vir die oorhoofse reëlings en praktiese hulp met oggend- en aanddienste.

  Wat doen die bediening?
  Ons koördineer die verskillende aspekte van die eredienste en help met dankoffers, nagmaalbediening, musiek en verwelkoming.

  Vir meer inligting kontak gerus vir

  Rossouw Boshoff
  082 826 2598
  boshoff.rossouw@gmail.com

  Peet Crous
  079 893 5572
  peet.crous@gmail.com

  GASVRYHEID

  Waaroor gaan dié bediening?
  Hierdie baie aktiewe Gasvryheidsbediening is die glimlag van die gemeente. Ons is verantwoordelik om lidmate, nie-lidmate en nuwe lidmate welkom te laat voel.

  Wat doen die bediening?
  Die bediening reël teedrink geleenthede na kerk met aangename verversings, nuwe intrekkers verwelkoming geleenthede en sosiale geleenthede. Kom help met verversings, versiering, reëlings en potjiekos!

  Vir meer inligting kontak gerus vir

  Linda Human
  083 302 1805
  comcaps@telkomsa.net

  Eric Scholtz
  082 856 5959
  erisc@mweb.co.za

  GEMEENTEVROUE

  Waaroor gaan dié bediening?
  Gemeentevroue het verskeie vrouegroepe wat gereeld saamkom vir opbou en uitbou.

  Wat doen die bediening?
  Groepe vroue kom byeen vir Bybelstudie, sosiale geleenthede, dienswerk en groot byeenkomste. Daar is verskeie groepe waar jy kan inskakel.

  Vir meer inligting kontak gerus vir

  Nerine Ahlers
  082 373 3319
  nerine.ahlers@gmail.com

  Peet Crous
  079 893 5572
  peet.crous@gmail.com

  KLEINGROEPE

  Waaroor gaan dié bediening?
  Kleingroepe skep geleenthede en bemark die verskeie kleingroep byeenkomste in die gemeente. Daar is selgroepe, Bybelstudiegroepe en vrouegroepe wat gereeld byeenkom.

  Wat doen die bediening?
  Kom sluit gerus aan by een van die groot verskeidenheid selgroepe, Bybelstudiegroepe en vrouegroepe wat op verskeie plekke en tye bymekaar kom.

  Vir meer inligting kontak gerus vir

  Andrew Hofmeyr
  083 442 5388
  andrewhofmeyr03@gmail.com

  Dr Eric Scholtz
  082 856 5959
  erics@mweb.co.za

  LYNNWOOD-OORD

  Waaroor gaan dié bediening?
  Ons reël sosiale geleenthede en ander ondersteuning vir seniors.

  Wat doen die bediening?
  Kom help gerus met die jaarlikse ete vir seniors waar ons hartlik kuier en die seniors bederf !

  Vir meer inligting kontak gerus vir

  Dr Michiel Botha
  082 714 0723
  mcbot@mweb.co.za

  MUSIEK

  Waaroor gaan dié bediening?
  Ons het die heerlike voorreg om mense te lei in aanbidding en lofprysing tydens eredienste.

  Wat doen die bediening?
  As jy ‘n instrument kan bespeel of kan sing, kom meld aan by die inspirerende bediening.

  Vir meer inligting kontak gerus vir

  Johan Louw
  066 286 4454
  johanlouwjj@gmail.com

  Ernst Van Wyk
  071 158 3717
  ernsthvw@gmail.com

  TEGNIESE ONDERSTEUNING

  Waaroor gaan dié bediening?
  Ons werk letterlik agter die skerms om die tegniese aspekte van die eredienste en gemeente te laat vlot.

  Wat doen die bediening?
  Daar is ‘n span wat die klank, rekenaarprojeksies en lewendige uitsendings (streaming) tydens eredienste hanteer. As jy rekenaar- of klankvaardighede het, kom bied jouself aan vir die opwindende bediening.

  Vir meer inligting kontak gerus vir

  Juan Ferreira
  084 588 4948
  ontvangs@nglynnwood.co.za

  SENIOR VERRYKING

  Waaroor gaan dié bediening?
  Ons reël sosiale geleenthede en ander ondersteuning vir seniors.

  Wat doen die bediening?
  Kom help gerus met die jaarlikse ete vir seniors waar ons hartlik kuier en die seniors bederf !

  Vir meer inligting kontak gerus vir

  Chris Strydom
  079 871 7079
  chris.stdom@gmail.com