Ons bedieninge
Daar is verskeie bedieninge waar jy ’n verskil kan maak.
Raak vandag betrokke.
Algemene navrae
rakende ons
bedieninge.
  KONTAK ONS
  kerkkantoor@nglynnwood.co.za
  (012) 348 1245

  439 Sussexlaan, Lynnwood,
  Pretoria,
  0081
  ONTVANG ONS NUUSBRIEF


   CARITAS

   Waaroor gaan dié bediening?
   God roep sy kinders om die koninkryk van God te laat kom. Caritas is die sambreel taakspan vir ‘n groot verskeidenheid uitreikbedieninge van Lynnwood Gemeente.

   Wat kan ek bydrae tot die bediening?
   Lynnwood Gemeente het talle uitreikprojekte : Tabita Naaldwerkklasse, CMR, Bethesda Shelter, Wespoort, Ya Bana Village, Jakaranda kinderhuis, Wozanibone kleuterskool, Harmoniepark huis vir bejaardes, Ratanang lewensvaardighede, Allimentasie-hulp, Lynnwood outreach en verskeie ad hoc projekte. Ander uitreike deur Nuwe Generasie en Gemeentevroue word ook hier verteenwoordig.

   Vir meer inligting kontak gerus vir
   Bertus van Tonder
   074 582 8820
   bertus@bvtplan.co.za
   EIENDOMME

   Waaroor gaan dié bediening?
   Ons sorg dat die terrein en geboue in so goed as moontlike toestand bly.

   Vir meer inligting kontak gerus vir
   Byron Ninham
   083 4176262
   EKOLOGIE

   Waaroor gaan dié bediening?
   Die ekologie bediening is betrokke by ‘n verskeidenheid projekte wat die gemeente aanmoedig om ons ekologiese verantwoordelikheid na te kom.

   Wat doen die bediening?
   Ons skep geleenthede vir die gemeente om ingelig te word en prakties betrokke te raak by projekte soos herwinning, bome plant
   en inligtingsaande.

   Vir meer inligting kontak gerus vir

   Willem Ferguson
   willemferguson@zoology.up.ac.za

   Peet Crous
   079 893 5572
   peetcrous@gmail.com

   EREDIENS

   Waaroor gaan dié bediening?
   Die erediensbediening is verantwoordelik vir die oorhoofse reëlings en praktiese hulp met oggend- en aanddienste.

   Wat doen die bediening?
   Ons koördineer die verskillende aspekte van die eredienste en help met dankoffers, nagmaalbediening, musiek en verwelkoming.

   Vir meer inligting kontak gerus vir

   Herman Groenewald
   083 415 4764
   herman.groenewald@gmail.com

   Peet Crous
   079 893 5572
   peet.crous@gmail.com

   GASVRYHEID

   Waaroor gaan dié bediening?
   Hierdie baie aktiewe Gasvryheidsbediening is die glimlag van die gemeente. Ons is verantwoordelik om lidmate, nie-lidmate en nuwe lidmate welkom te laat voel.

   Wat doen die bediening?
   Die bediening reël teedrink geleenthede na kerk met aangename verversings, nuwe intrekkers verwelkoming geleenthede en sosiale geleenthede. Kom help met verversings, versiering, reëlings en potjiekos!

   Vir meer inligting kontak gerus vir

   Elmarie Weyers
   082 455 5665
   elmarievweyers@gmail.com

   Eric Scholtz
   082 856 5959
   erisc@mweb.co.za

   GEMEENTEVROUE

   Waaroor gaan dié bediening?
   Gemeentevroue het verskeie vrouegroepe wat gereeld saamkom vir opbou en uitbou.

   Wat doen die bediening?
   Groepe vroue kom byeen vir Bybelstudie, sosiale geleenthede, dienswerk en groot byeenkomste. Daar is verskeie groepe waar jy kan inskakel.

   Vir meer inligting kontak gerus vir

   Nerine Ahlers
   082 373 3319
   nerine.ahlers@gmail.com

   Peet Crous
   079 893 5572
   peet.crous@gmail.com

   KLEINGROEPE

   Waaroor gaan dié bediening?
   Kleingroepe skep geleenthede en bemark die verskeie kleingroep byeenkomste in die gemeente. Daar is selgroepe, Bybelstudiegroepe en vrouegroepe wat gereeld byeenkom.

   Wat doen die bediening?
   Kom sluit gerus aan by een van die groot verskeidenheid selgroepe, Bybelstudiegroepe en vrouegroepe wat op verskeie plekke en tye bymekaar kom.

   Vir meer inligting kontak gerus vir

   Andrew Hofmeyr
   083 442 5388
   andrewc@iafrica.com

   Immanuel van Tonder
   083 540 6015
   immanuelvt@gmail.com
   LYNNWOOD-OORD

   Waaroor gaan dié bediening?
   Ons reël sosiale geleenthede en ander ondersteuning vir seniors.

   Wat doen die bediening?
   Kom help gerus met die jaarlikse ete vir seniors waar ons hartlik kuier en die seniors bederf !

   Vir meer inligting kontak gerus vir

   Dr Michiel Botha
   082 714 0723
   mcbot@mweb.co.za

   MUSIEK

   Waaroor gaan dié bediening?
   Ons het die heerlike voorreg om mense te lei in aanbidding en lofprysing tydens eredienste.

   Wat doen die bediening?
   As jy ‘n instrument kan bespeel of kan sing, kom meld aan by die inspirerende bediening.

   Vir meer inligting kontak gerus vir

   Rolf Rencken
   076 542 8957
   music@rolfer.co.za

   Marina de Wet
   082 505 2616
   marinamalan@gmail.com

   TEGNIESE ONDERSTEUNING

   Waaroor gaan dié bediening?
   Ons werk letterlik agter die skerms om die tegniese aspekte van die eredienste en gemeente te laat vlot.

   Wat doen die bediening?
   Daar is ‘n span wat die klank, rekenaarprojeksies en lewendige uitsendings (streaming) tydens eredienste hanteer. As jy rekenaar- of klankvaardighede het, kom bied jouself aan vir die opwindende bediening.

   Vir meer inligting kontak gerus vir

   Juan Ferreira
   084 588 4948
   ontvangs@nglynnwood.co.za

   SENIOR VERRYKING

   Waaroor gaan dié bediening?
   Ons reël sosiale geleenthede en ander ondersteuning vir seniors.

   Wat doen die bediening?
   Kom help gerus met die jaarlikse ete vir seniors waar ons hartlik kuier en die seniors bederf !

   Vir meer inligting kontak gerus vir

   Chris Strydom
   079 871 7079
   chris.stdom@gmail.com

   Eric Scholtz
   082 856 5959
   erics@mweb.co.za