Belydenisklas van 2024

Welkom by die belydenisklas van 2024!

Baie welkom by jou belydenisjaar! Ons glo die jaar gaan vir jou ‘n wonderlike jaar van groei gaan wees. Ons gaan saam ontdek, vrae vra en die antwoorde SAAM soek!

Die jaar gee jou ‘n geleentheid om regtig jou lewe, jou geloof, jou medegelowiges, die kerk alles van nader te bekyk en so met alles wat jy geleer het, ervaar het en gewoontes wat gevorm het, die pad vorentoe kan stap.
Moeder Theresa sê “Show up and things will happen.” Dis BAIE belangrik dat jy al die sessie, kampe en uitreike sal bywoon. Ons kan net saam ontdek en groei en en nog soveel meer as jy daar is! Moet nie uit mis nie.

Lynnwood se predikante is verantwoordelik vir die Belydeniskursus. Jy gaan deur die jaar 26 verpligte kontaksessies saam met die predikante hê. Hierdie sessies vind op Sondae direk na die aanddiens om 19:00 plaas.
Registreer hier om deel van die belydenisklas te wees.

Belydenisaflegging

Verskeie Datums

Plek: Hoof Kerkgebou

Mentorskap

Elke jongmens wat belydenis wil aflê in 2024 moet deur die loop van 2023 by hierdie program inskakel. So ’n mentorskapverhouding is die sinvolste wanneer dit ‘n minimum van ’n jaar loop. Die klem van hierdie mentorskapsverhouding moet veral lê by die geestelike leiding en lewensondersteuning op die pad na sy/haar belydenis van geloof. Daarom verwag ons dat elke Graad 11 ’n mentor sal identifiseer wat saam met hom/haar ’n jaar lank ’n pad van begeleiding kan stap.

Wie kan ’n mentor wees?
Verkieslik moet ’n mentor iemand wees wat kan optree as ’n gespreksgenoot en ’n reisgenoot. Die persoon moet dus iemand wees wat al ’n entjie op die lewenspad gestap het, volwasse is in sy/haar geloof en voel hy/sy kan ’n Graad 11 bystaan.

Kontak gerus indien daar enige verdere vrae is! Ons sien baie uit vir ‘n ongelooflike jaar!
Ons bedieninge
Daar is verskeie bedieninge waar jy kan betrokke raak. Hetsy jy jou gawe kan aanbied of net finansieël ’n bydrae wil maak.
Belydenisaflegging
Indien jy reg is om belydenis af te lê, kan jy hierdie vorm aflaai, invul en na die kerkkantoor toe deurstuur.

Enige navrae rakende die belydenisklas.