Om te gee, is om om te gee.

Ons help graag ander wat in nood is. Dit is vir ons die mooiste eienskap van Christenwees. Ons wil altyd ’n hand bysit waar ons weet ons kan ’n verskil maak.

Wil jy maandeliks `n bydrae maak?

Ons help graag ander wat in nood is. Dit is vir ons die mooiste eienskap van Christenwees. Ons wil altyd ’n hand bysit waar ons weet ons kan ’n verskil maak.

Jy kan ’n verskil maak. Jou offergawe; ’n simbool van omgee en liefde.
Skandeer hierdie SnapScan QR-kode om ’n bydrae te maak.
NG Gemeente Lynnwood,
ABSA Brooklyn Court,
Rekening nr. 540 580 014,
Tak nr. 632005

Indien jy ’n spesifieke skenking of donasie wil gee. Kontak ons gerus.