Ons bedien gesinne deur kategese, eredienste, kleuterkerk en gesinsaktiwiteite.

Ons nooi jou gerus om te help met junior kategese of die kleuterkerk.

Peet Crous
079 893 5572    Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.

    – Lukas 18:16

    Will jy graag jou kind laat doop?

    Enige navrae oor gesinne, kategese of die kleuterkerk.