Ons bedien gesinne deur kategese, eredienste, kleuterkerk en gesinsaktiwiteite.

Sien die nuutste kategese les hier

Ons nooi jou gerus om te help met junior kategese of die kleuterkerk.

Peet Crous
079 893 5572  Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.

  – Lukas 18:16

  Will jy graag jou kind laat doop?

  Enige navrae oor gesinne, kategese of die kleuterkerk.
   KONTAK ONS
   kerkkantoor@nglynnwood.co.za
   (012) 348 1245

   439 Sussexlaan, Lynnwood,
   Pretoria,
   0081
   ONTVANG ONS NUUSBRIEF