’n Nuwe jaar!

Die jaar-embleem wat laas jaar vir die eerste keer gebruik is, word in 2022 voortgesit. Die visuele taal is gebaseer op sirkels, wat aansluit by Lynnwood Gemeente se embleem. Hierdie sirkel verteenwoordig inklusiwiteit, en dat enigiemand deel kan wees van die Lynnwood Gemeente familie. Saam met inklusiwiteit wil ons intergenerasionele verbindings versterk, want daar is eintlik meer ooreenkomste as verskille. Laastens, is dit ‘n groot doelwit om intensioneel te wees met alles wat ons doen in die gemeente. Intensioneel om mense deel te maak, te help en voor te bid. Intensioneel om die lewe elke dag te waardeer. Intensioneel om God die middelpunt te maak van als.