Kontak ons

Kontaknommer
(012) 348 1245

Adres
439 Sussexlaan, Lynnwood, Pretoria.
S 25⁰ 45.96’ E 28⁰ 15.93’

Ontvangs
012 348 1245 (x201) | ontvangs@nglynnwood.co.za

Administrasie
012 348 1245 (x202) | kerkkantoor@nglynnwood.co.za

Finansies
012 348 1245 (x203) | finansies@nglynnwood.co.za

Koster/Fasiliteitebestuurder
084 588 4948 | ontvangs@nglynnwood.co.za

Orrelis Rolf Rencken
076 542 8957 | music@rolfer.co.za

Nuwe Generasie en Jeugkantoor
Jeanri Erasmus | jeanri.bez@gmail.com

Maatskaplike werker – CMR
Petro Barnard | 012 348 0003 | 012 440 8854 petro@cmrn.co.za

Kantoorure
Maandag – Donderdag 07:30 – 12:30
Vrydae 07:30 – 12:00

Meer inligting
DOOP
Indien u graag u kind wil laat doop. Eerste Sondag van die maand. kerkkantoor@nglynnwood.co.za
MUUR VAN HERINNERING

Kontak ons vir enige navrae.
ontvangs@nglynnwood.co.za

BEGRAFNISSE

Kontak ons vir enige navrae.
ontvangs@nglynnwood.co.za

HUWELIKSBEVESTIGINGS

Kontak ons vir enige navrae.
ontvangs@nglynnwood.co.za

FASILITEITE HUUR

Kontak ons vir enige navrae.
ontvangs@nglynnwood.co.za

NUWE LIDMATE

Kontak ons vir enige navrae.
kerkkantoor@nglynnwood.co.za

KONTAK ONS
kerkkantoor@nglynnwood.co.za
(012) 348 1245

439 Sussexlaan, Lynnwood,
Pretoria,
0081
ONTVANG ONS NUUSBRIEF