Ons fokus op ’n leefstyl van 24/7 Christen-wees deur liefde, viering, diens en eenwees.
Liefde
Viering
Diens
Eenwees
Ontmoet ons leraars

Ds Peet Crous

Karin en ek is al 32 jaar getroud en uit hierdie huwelik is 2 kinders gebore: Karla en Arno. Beide is in Windhoek gebore. Karin gee wiskunde van die huis af. Karla hou skool by Parktown Boys High. Arno studeer verder in siviele ingenieurswese.
My studies het ek aan Tuks voltooi. Tans fokus my bediening op ekologie, eiendomme, eredienste, gesinne en pastoraat. Vir ontspanning groei ek bonsai boompies en my groot trots is ‘n Snuifkalbassie.

Ek verwonder en verheug my oor die Here. God is eerder ‘n werkwoord as net ‘n naam en eerder ‘n reis as net ‘n blote bestemming.

Ds Jeanri Erasmus

Ek en my man, Pieter Erasmus, bly tans in ‘n huisie naby die kerk met ons twee brakkies. Ek kom van Bronkhorstspruit af en is die jongste van 4 kinders.

Ek is mal oor koffie drink, gesels oor die dieper dinge in die lewe, diere en die natuur! Ek probeer graag tuinmaak maar moet die kuns nog bemeester.
Ek glo met my hele hart dat die volheid van die lewe en die sin van die lewe in ‘n verhouding met die Here lê en daarom is ek in die bediening.

Nuwe Generasie se slagspreuk “Ons doen lewe saam” wys vir my na ‘n besonderse manier wat gelowiges saamleef en ek glo ons vind iets van kerkwees daarin.

Dr Fanie Cronje

Ek en Engela is in 1988 getroud en het uit eie keuse nie kinders nie. Engela dien tans as Direkteur van Informasie en Tegnologie by die Departement van Werkskepping en Arbeid. Ek het my studies aan UP voltooi, waar ek ook in Ou Testamentiese Wetenskap gepromoveer het. Na aanleiding van my studies by Unisa, het my belangstelling verskuif om ook argeologie en ou Nabye Oosterse Studies in te sluit. As gemeente en gelowiges het ons die verantwoordelikheid om die Bybel op  ’n kultuur-sensitiewe en geldige wyse te lees en te vertolk. Dié oortuiging rig my betrokkenheid op elke terrein van die bediening. 

Dr Michiel Botha

Ek is gebore 8/9/1945 op Petrus Steyn in die OVS. Skoolloopbaan ook daar. Universiteitsopleiding by PU vir CHO en ook UP. Getroud met Marie Marais ook van Petrus Steyn. Ons het 3 kinders en 2 kleinseuns. Was van skooldae af onder die indruk van ‘n sterk drang en roeping om predikant te word.

In my bediening ‘n passie vir die Woord en ook die pastoraat, veral ook bejaardesorg. Ek het in die kerk gestreef na die gehoorsaamheid aan die Woord en die handhawing van orde in die kerk.

Lynnwood Gemeente is die plek vir jou.

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle
neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ʼn ewige lewe.