Welkom by Lynnwood Gemeente!
Ons fokus op ’n leefstyl van 24/7 Christen-wees deur liefde, viering, diens en eenwees.
By Lynnwood is ons deel van een groot familie, God se familie.

29 Mei 09:00 – Erediens – Ds Jeanri Erasmus – Nagmaal    

Pinksterdiens  18:00 – Dr Eric Scholtz –  in Kerksaal 

 

Laai die 2022 kalender hier af.

Nuutste oggenddiens

Nuutste aanddiens

Wat beteken die kerk vir jou?
Die kerk is vir my meer as net 4 mure. Dis ’n gemeenskap van mense wat na dieselfde smag as wat ek doen. Dis die plek waar ek my nuwe krag kry aan die begin van ’n nuwe week. Dis die musiek wat jou laat hoendervleis kry en besef die Heilige Gees is werklik teenwoordig. Die kerk is my veilige vesting waar ek kan ontslae raak van die goed wat swaar op my skouers lê, en waar ek weer besef hoekom ons almal hier is. Die kerk herinner my dat ons almal deel is van iets groter as wat ons besef.
NATASHA VERMEULEN
Uitreike – Caritas
Daar is verskeie instansies waar ons betrokke is om ’n verskil te maak. Uitreike word maandeliks gereël en almal is welkom.
Nuwe Generasie
Waar jongmense hulself kan uitleef. Word deel van die Nuwe Generasie vanaf Graad 7 – 12, studente en jong volwassenes.
Kleingroepe
Vind jou kleiner gemeenskap binne die kerk. Mense saam met wie jy kan groei in die Woord. Gewone mense wat familie word.
Volg ons op sosiale media
Jy kan ’n verskil maak. Jou offergawe; ’n simbool van omgee en liefde.
Skandeer hierdie SnapScan QR-kode om ’n bydrae te maak.
NG Gemeente Lynnwood,
ABSA Brooklyn Court,
Rekening nr. 540 580 014,
Tak nr. 632005
KONTAK ONS
kerkkantoor@nglynnwood.co.za
(012) 348 1245

439 Sussexlaan, Lynnwood,
Pretoria,
0081
ONTVANG ONS NUUSBRIEF


  CARITAS

  Waaroor gaan dié bediening?
  God roep sy kinders om die koninkryk van God te laat kom. Caritas is die sambreel taakspan vir ‘n groot verskeidenheid uitreikbedieninge van Lynnwood Gemeente.

  Wat kan ek bydrae tot die bediening?
  Lynnwood Gemeente het talle uitreikprojekte : Tabita Naaldwerkklasse, CMR, Bethesda Shelter, Wespoort, Ya Bana Village, Jakaranda kinderhuis, Wozanibone kleuterskool, Harmoniepark huis vir bejaardes, Ratanang lewensvaardighede, Allimentasie-hulp, Lynnwood outreach en verskeie ad hoc projekte. Ander uitreike deur Nuwe Generasie en Gemeentevroue word ook hier verteenwoordig.

  Vir meer inligting kontak gerus vir
  Bertus van Tonder
  074 582 8820
  bertus@bvtplan.co.za

  Dr Fanie Cronjé
  083 415 1452
  sicronje@mweb.co.za

  KLEINGROEPE

  Waaroor gaan dié bediening?
  Kleingroepe skep geleenthede en bemark die verskeie kleingroep byeenkomste in die gemeente. Daar is selgroepe, Bybelstudiegroepe en vrouegroepe wat gereeld byeenkom.

  Wat doen die bediening?
  Kom sluit gerus aan by een van die groot verskeidenheid selgroepe, Bybelstudiegroepe en vrouegroepe wat op verskeie plekke en tye bymekaar kom.

  Vir meer inligting kontak gerus vir

  Andrew Hofmeyr
  083 442 5388
  andrewc@iafrica.com

  Dr Eric Scholtz
  082 856 5959
  erics@mweb.co.za